Shiu Tsun – Marine Electrical

Hong Kong

Shum Wan Temp Ind Area, Wong Chuk Hang, Hong Kong

+852 25801542

+852 25801214

Mr. Elek Chan